Stonehenge

Roja 25.08.2012

Latvijas Stonhedža, kas veidota mērogā 1:1, par pamatu ņemot Anglijas oriģinālu.