Viktorija

Jūrkalne 03.05.2010

Ugunsskulptūra ir veltīta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pieņmšanai un simbolizē to brīdi, kad deputāti pēc balsojuma iznāca no Augstākās Padomes ēkas.

Tā tika veidota Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pieņmšanas 20. gadadienas pasākumu ietvaros